Postbode met autisme

13 november 2013
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap

Een vrouw met een autismespectrumstoornis (ASS) werd aangenomen als postbode. Door haar stoornis werkte ze trager dan de gemiddelde postbode en was ze niet in staat om een volledige uitreikingsronde af te werken. Voor een volledige uitreikingsronde had ze gemiddeld 10 uur à 11 uur nodig.

Haar werkgever weigerde de vrouw een aangepaste ronde van ongeveer 70 procent van een volledige uitreikingsronde te bieden, omdat dat organisatorisch te belastend voor hem zou zijn. Het zou ook impliceren dat een deel van het werk naar andere uitreikingsrondes zou moeten verschuiven. 

De werkgever legde de vrouw vervolgens een uitreikingsverbod op; ze kreeg alleen administratieve taken toegewezen.

Nadat het Centrum de HR-manager van de werkgever had ontmoet, mocht de dame distributie met administratief werk combineren. De werkgever zou ook onderzoeken of het mogelijk zou zijn om de vrouw toch nog een aangepaste uitreikingsronde van 70 à 80 percent toe te kennen.