Racistische boodschappen in het vreemdelingenlokat van een Vlaamse gemeente

2 december 2013
Discriminatiegrond: Racisme

Het Centrum vernam via verschillende personen dat het diensthoofd van het vreemdelingenloket van een Vlaamse gemeente zich beledigend en racistisch tegenover hen had uitgelaten. Bovendien werkte de betrokken dienst zeer traag, met verregaande gevolgen voor de gezinssituatie van sommige burgers.

Het Centrum schreef de klachtencoördinator van de gemeente aan over de situatie. Hij confronteerde het diensthoofd met het gemelde probleem. Na een gesprek oordeelde de klachtencoördinator het diensthoofd zich respectloos had gedragen. De gemeente zou voortaan een trimestriële controle uitvoeren op de klachtendossiers over het vreemdelingenloket.