10 jaar aan de zijde van mensen met een handicap

In deze tijdslijn blikt Unia terug op meer dan 10 jaar opkomen voor de rechten van personen met een handicap.  

2011 : Unia aangeduid als onafhankelijk opvolgingsmechanisme voor het VN-Verdrag 

2012 : Unia zet voor het eerst in op inclusief onderwijs, zonder discriminatie 

2013 : Unia bevraagt personen met een handicap en koppelt terug aan de VN 

2014 : VN-Comité evalueert naleving van mensenrechten van personen met een handicap in België 

2015 : Unia werkt gratis online opleiding uit over handicap op het werk 

2016 : Unia lanceert sensibiliseringscampagne “Ik heb een handicap en ik heb rechten” 

2017 : Unia onderzoekt de toegankelijkheid van gemeenten 

2018 : Unia lanceert campagne over stemrecht van personen met een handicap 

2019 : Unia ziet toe op naleving rechten van geïnterneerde personen 

2020 : Unia bevraagt personen met een handicap over de COVID-crisis 

2021 : Unia maakt opnieuw de bezorgdheden van personen met een handicap over aan de VN