Antiracismeparcours: ik ben geen racist maar…

Het antiracistische traject van Foyer vzw is het resultaat van een vaststelling: racisme blijft schade aanrichten en het leven van veel mensen, met name in het onderwijs, beïnvloeden. Het doel van dit nieuwe traject is om introspectie te stimuleren over onze eigen vooroordelen en aannames.

  3 workshops

  De eerste stap van dit traject vindt plaats in Gewoon Vreemd Paleis. In dit paleis krijgen deelnemers de kans om meer te leren over vooroordelen en hun mening te geven over wat als normaal of vreemd wordt beschouwd in onze samenleving.

  Vervolgens komt de mediaworkshop, een analytisch en reflectief onderdeel. Deelnemers worden uitgenodigd om video’s en foto’s te analyseren die betrekking hebben op de mediabehandeling van gebeurtenissen die bepaalde gemeenschappen hebben gestigmatiseerd. Hoe kunnen media de publieke opinie beïnvloeden? Daarna nemen ze deel aan een quiz waarin ze de afkomst van de getoonde personen moeten raden en leren ze dat de eerste indruk niet altijd juist is.

  Tot slot wordt het traject afgesloten in het Museum voor Migratie. Deelnemers krijgen de gelegenheid om de verhalen van migranten en hun relatie met racisme te ontdekken.

  Type

  3 workshops

  Doelgroep

  Leerlingen uit het basisonderwijs (derde graad) en secundair onderwijs (eerste en tweede graad)

  Organisatie

  Foyer vzw