Tekstversie ‘Discriminatiegronden’

Dit is de tekstversie van de video in Vlaamse Gebarentaal: 'Discriminatiegronden'. 

De antidiscriminatiewetgeving spreekt over 19 zogenoemde 'beschermde criteria'. Discriminatie op grond van elk van die criteria is verboden en strafbaar. Unia is bevoegd voor deze 17 van de criteria:

 • de 5 'raciale criteria': zogenaamd ras, huidskleur, nationaliteit, afkomst (Joodse oorsprong) en nationale of etnische afstamming
 • handicap
 • geloof of levensbeschouwing
 • seksuele geaardheid
 • leeftijd
 • vermogen (of financiële middelen)
 • burgerlijke staat
 • politieke overtuiging
 • syndicale overtuiging
 • gezondheidstoestand
 • een fysieke of genetische eigenschap
 • geboorte 
 • sociale afkomst 

Criterium 18 is geslacht. Kwesties rond de gelijkheid tussen vrouw en man en discriminatie op basis van het geslacht (met inbegrip van transgenders) worden behandeld door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de Vlaamse genderkamer. 

Criterium 19 is taal. Voor dit criterium is voorlopig aan geen enkel overheidsorgaan een specifieke bevoegdheid toegewezen. 

Word je gediscrimineerd omdat je communiceert in Vlaamse gebarentaal, dan is dat discriminatie op grond van handicap. Unia is bevoegd om je verder te helpen.