Tekstversie ‘Over Unia’

Dit is de tekstversie van de video in Vlaamse Gebarentaal: 'Over Unia'. 

Welkom bij Unia. Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. We zijn interfederaal bevoegd. Dat wil zeggen dat we in België zowel op federaal niveau als op het niveau van de gewesten en de gemeenschappen actief zijn. 

Iedereen die zich binnen België gediscrimineerd voelt of getuige is van discriminatie, kan bij Unia aankloppen. Bijvoorbeeld als iemand je een job weigert omdat je doof bent, als je ergens niet welkom bent met je tolk Vlaamse Gebarentaal, of als iemand weigert om aan jou een woning te verhuren omdat je doof of slechthorend bent. Discriminatie op grond van handicap is verboden. In totaal zijn er 17 discriminatiegronden waarvoor Unia bevoegd is. 

Nadat we een melding binnen krijgen van discriminatie, analyseren we de situatie, vragen we eventueel meer informatie en geven je advies over je rechten en de stappen die je kan ondernemen. In sommige gevallen treedt Unia op als onderhandelaar en proberen we een oplossing te bereiken via verzoening. Heeft dit geen effect? Dan kan Unia, met de instemming van de persoon die zich gediscrimineerd voelt, een rechtszaak aanspannen of eraan deelnemen.