Tekstversie ‘Wat gebeurt er met je melding?’

Dit is de tekstversie van de video in Vlaamse Gebarentaal: 'Wat gebeurt er met je melding?'

Nadat je een melding hebt gedaan bekijken we of Unia bevoegd is om je melding te behandelen. Wanneer dat niet het geval is, verwijzen we je door naar de juiste gespecialiseerde organisatie.

Indien we wel bevoegd zijn, verzamelen we samen met jou alle nodige informatie voor de behandeling van je dossier. We bekijken wat je specifieke verwachtingen zijn en geven je uitleg over de mogelijke verdere stappen. Dat gebeurt vertrouwelijk.

Is er volgens Unia mogelijks sprake van discriminatie dan stellen we je verschillende opties voor. 

  • Unia komt tussen en zoekt mee naar een constructieve oplossing. Via dialoog proberen we een oplossing te vinden die voor alle partijen bevredigend is en waarbij de wet wordt nageleefd.
  • Unia kan gerechtelijke stappen ondernemen. Dat gebeurt uitzonderlijk. Alleen wanneer de feiten uitzonderlijk zwaar zijn, dialoog onmogelijk blijkt of wanneer de wetgeving niet duidelijk is

Vraag je algemene informatie? Dan bezorgen we je zo snel mogelijk de juiste informatie. Bijvoorbeeld over de antidiscriminatiewetgeving, over je rechten of over de onderwerpen die over de bevoegdheden van Unia gaan.