VG - Decreet evenredige participatie op de arbeidsmarkt

8 mei 2002
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: Regionaal

Decreet van de Vlaamse Raad van 8 mei 2002
houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt

(BS, 26 juli 2002)
Gewijzigd door Decreet van 30 april 2004, BS 5 augustus 2004 en Decreet van 30 april 2004, BS 13 juli 2004; Decreet van 9 maart 2007, BS 6 april 2007