06/10: Trainingsdag Inclusief Onderwijs

Waarom kiezen we voor inclusie? Wat begrijpen we onder inclusie? En hoe realiseren we het? Je ontdekt het op deze trainingsdag.

  De trainingsdag dat oorspronkelijk gepland was voor 27 april is uitgesteld tot 6 oktober. Laat hier uw gegevens achter om als eerste de nieuwe uitnodiging te ontvangen.

  Praktisch

  • Waar? Unia, Koningsstraat 138, 1000 Brussel (gemakkelijk bereikbaar via Brussel-Centraal)
  • Voor wie? Onderwijsactoren die instaan voor het uitwerken van de klasorganisatie, het schoolbeleid en -organisatie en het onderwijsbeleid. 
  • Inschrijven? Het nieuwe inschrijvingsformulier zal later hier beschikbaar zijn. 

  Deelname aan de trainingsdag is gratis. Maar omdat de trainingsdag modulair is opgebouwd, verwachten we van de deelnemers wel dat ze de hele dag doorlopen. 

  06/10: Trainingsdag Inclusief Onderwijs

  Programma

  Voormiddag

  • 9u: Onthaal
  • 9u30: Getuigenis van een leerling over zijn inclusief onderwijstraject - Wout Hertens (Visitatie Gent)  
  • 9u50: Inclusief onderwijs als mensenrecht - Prof. Dr. Kurt Willems (KU Leuven)
  • 11u: Koffiepauze
  • 11u20: Socio-ecologische benadering van handicap - Prof. Dr. Hanne Vandenbussche (UGent)
  • 12u30: Lunch

  Namiddag: inspiratietafels en worskhops

  • 13u30: Keuze uit één van de zes inspiratietafels die aansluiten bij het klas-, school- en beleidsniveau. 

  1. Inclusieve klaspraktijk - Elisabeth Cans (UCLL), klasniveau 

  In hoeverre vraagt de aanwezigheid van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een andere aanpak van de leerkracht? Hoe kan effectief onderwijs een basis zijn voor een inclusieve klaspraktijk? Hoe kunnen leerkrachten hierin meer inzicht verwerven? 

  2. Universeel ontwerp in de klas en op school - Lies Vanpeperstraete (Arteveldehogeschool), klasniveau 

  Wat betekenen universeel ontwerp en universal design for learning (UDL)? Welke toepassingsmogelijkheden heeft universeel ontwerp in de klas en op school? Hoe situeert universeel ontwerp zich in een ruimer kader? Hoe kan je onderwijs universeel ontwerpen en anderen aanmoedigen om dat ook te doen? 

  3. School zonder straf - Wim Hanssens (Don Bosco Groenveld), schoolniveau 

  Vroeger een school waar verbale en fysieke agressie dagelijkse kost was, nu een plek waar leerlingen én leerkrachten zich veilig voelen. Wim Hanssens en zijn team van Don Bosco Groenveld maakten de switch naar een school zonder sancties. Mét een effectieve aanpak van gedrag. 

  4. Inclusieve schoolvisie en -organisatie - Beno Schraepen (AP Hogeschool), schoolniveau 

  Hoe kunnen scholen zorgen voor meer gedragenheid voor inclusie en inclusie zichtbaar opnemen in hun schoolvisie? Op welke manier kunnen ze zich beter organiseren om in te spelen op de uitdagingen die inclusief onderwijs stelt? Welke mogelijkheden bieden co-teaching, peer-support, flexibele leerwegen, … hierbij? 

  5. Vaststellingen en aanbevelingen evaluatiecommissie ondersteuningsmodel - Sofie Lambrechts en Hugo Van de Veire, leden van de evaluatiecommissie, beleidsniveau 

  Hoe zit dat met de geboden ondersteuning? En hoe kunnen we de ondersteuning beter organiseren? De evaluatiecommissie maakte een stand van zaken op en rapporteerde hierover. Deze inspiratietafel geeft inzicht in de vaststellingen en maakt je wegwijs in de aanbevelingen. 

  6. Kwaliteitsvol inclusief onderwijs - Trui Van Rie en Wim De Wiest (Onderwijsinspectie), beleidsniveau 

  Het recht op kwaliteitsvol inclusief onderwijs en de socio-ecologische benadering kregen hun vertaling in het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit (ROK). Onderzoek van de onderwijsinspectie wijst uit dat scholen vaak nog beter kunnen inzetten op het vlak van brede basiszorg en verhoogde zorg. Wat hebben scholen nodig om inclusief onderwijs krachtiger uit te rollen? 

  06/10: Trainingsdag Inclusief Onderwijs
  • 14u40: Koffiepauze 
  • 15u: Keuze uit een workshop rond het beleidsniveau dat jou het meeste aanspreekt 

  1. Klasorganisatie 

  Wat kan er aan de aanpak in de klas veranderen om het werken met een diverse groep zo efficiënt mogelijk te maken? Hoe kan de aanpak in de klas zo goed mogelijk afgestemd worden op de onderwijsbehoeften van zoveel mogelijk leerlingen? In welke mate biedt effectief onderwijs een antwoord op de uitdagingen die zich stellen? Hoe kan ik beter formuleren waar ik als leerkracht precies wil in ondersteund worden of waar de leerling ondersteuning nodig heeft? Op welke manier kan ik de expertise van de ouders zo goed mogelijk benutten? 

  2. Schoolbeleid 

  Welke maatregelen neem je als schooldirecteur om tot een gedragen visie op inclusie te komen? Hoe betrek je daar de verschillende actoren bij? Hoe faciliteer je een toegankelijke leeromgeving? Welke maatregelen neem je om de uitwisseling van kennis en ervaringen te vergemakkelijken? Hoe zorg je voor een groter draagvlak voor inclusie bij je personeel? Hoe organiseer je een schoolomgeving waarbinnen je leerkrachten ruimte krijgen om op een inclusieve manier te werken? 

  3. Onderwijsbeleid  

  Hoe kan het recht op inclusief onderwijs verder verankerd worden? Hoe waarborg je een sociale visie op handicap? Hoe koppel je je beleid aan het Referentiekader Onderwijskwaliteit (ROK)? Welke verwachtingen kunnen aan de scholen gesteld worden op vlak van toegankelijkheid? Hoe kan een kader gecreëerd worden waarbinnen scholen flexibel kunnen omgaan met de uitdagingen die inclusief onderwijs stelt? Hoe kunnen de beschikbare middelen best worden ingezet? Welke accenten kunnen gelegd worden in de prioritaire nascholing? Hoe kunnen leerkrachten beter opgeleid worden? 

  • 16u: Speeddate tussen de verschillende beleidsniveaus 
  • 16u30: Netwerkdrankje