Leeftijdsdiscriminatie op werkvloer: forse stijging aantal dossiers

26 september 2016

Werkloze jongeren en ouderen lopen bij sollicitaties tegen veel vooroordelen aan en raken moeilijk aan de slag. ‘Vijftigplussers zijn niet mee met de technologie en jongeren zijn te lui om te werken,’ klinkt het. Het aantal dossiers dat Unia opende over leeftijdsdiscriminatie is de afgelopen maanden fors gestegen. Daarom start Unia een digitale campagne tegen die vooroordelen.

Unia opende nu al 60 procent meer dossiers dan vorig jaar over mogelijke leeftijdsdiscriminatie op de werkvloer. ‘In 2015 hadden we 45 dossiers, de teller staat nu al op 74 dossiers over werk. Het is meer dan waarschijnlijk dat het aantal geopende dossiers zal toenemen. We blijven meldingen krijgen van mensen die het gevoel hebben kansen mis te lopen vanwege hun leeftijd,’ aldus Els Keytsman, directeur van Unia.

Jong en oud

In bijna de helft van de nieuwe dossiers (31)  speelt leeftijd een rol bij de afwijzingen op sollicitaties. ‘Dit is zorgwekkend. Als het bij sollicitaties draait om leeftijd en niet om capaciteiten, waar moet je dan de motivatie blijven halen om langer te werken,’ vraagt ze zich af.

‘Als we de loep leggen op de dossiers die we sinds januari openen, dan zien we dat vooral oudere werknemers aan het kortste einde trekken. Bijna zes op tien van de tot nu toe geopende dossiers gaan over 45-plussers,’ weet Keytsman.

Het merendeel van de meldingen komt van 45-plussers, maar ook jongeren signaleren mogelijke discriminatie. ‘Dan gaat het voornamelijk over vacatures met leeftijdsbeperkingen waardoor iemand van 26 al uit de boot valt.’  

Bij oudere sollicitanten spelen de loonkosten, maar evengoed de perceptie van werkgevers. ‘Die vooringenomenheid, zoals vijftigplussers kennen niets van high tech en jongeren zijn lui, wilt Unia aankaarten met een campagne.’  

Campagne trekt aandacht

Er zijn posters en banners op websites die vooral door werkzoekenden bezocht worden. ‘De campagne heeft een ironische toon. Zo willen we de aandacht trekken. Veel mensen weten niet dat leeftijd een beschermd criterium is door de antidiscriminatiewet,’ aldus Keytsman ‘Met deze digitale campagne willen we hen bewust maken van hun rechten en informeren dat ze terecht kunnen bij Unia met vragen.’

De sterke stijging heeft zeker  te maken met de zaak Dovy waarvoor Unia naar de rechtbank stapte vorig jaar. ‘We hadden een toename verwacht, maar de cijfers die nu op tafel liggen, leggen een maatschappelijk probleem bloot. Hier is meer aan de hand. Dit zijn geen incidenten.’

Wat zegt de wet?

Unia onderstreept dat de Antidiscriminatiewet al sinds 2003 leeftijdsdiscriminatie verbiedt. Juridisch gezien is het dus verboden om iemand uit te sluiten om leeftijd. Tenzij een dergelijk onderscheid maken gerechtvaardigd is of er een wettelijk basis voor bestaat.