Hoeveel kost Unia per persoon?

Unia kost iets minder dan een euro per belastingbetaler en per jaar. We komen tot dat cijfer als we de subsidies die Unia krijgt, delen door het aantal belastingbetalers (alle personen die aan de federale en gewestbelasting zijn onderworpen, met inbegrip van jongeren en gepensioneerden).

Hoeveel kost Unia per persoon?

In 2021 ontving Unia 8,87 miljoen euro van de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen. Dat bedrag werd vastgelegd in het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen Unia, de federale overheid en de gefedereerde entiteiten. Het wordt jaarlijks geïndexeerd.

Wil je weten wat Unia met dit budget doet? Lees alles over onze werking.