Gegevens over discriminatie en (on)gelijkheid: project equality data

Op zoek naar gegevens over discriminatie en (on)gelijkheid? Unia ontwikkelde een databank met alle bronnen over equality data in België. Selecteer de discriminatiecriteria en domeinen en ontdek meteen de beschikbare databronnen. Dit project ‘Improving equality data collection in Belgium (IEDCB)’ is gebaseerd op de richtlijnen van de Subgroup on Equality Data van de High-level group on Non-discrimination, Equality and Diversity van de Europese Commissie.

Equality data: wat zijn dat?

Equality data zijn gegevens die gelijkheid of ongelijkheid beschrijven en analyseren. Het kan zowel om kwantitatieve als kwalitatieve data gaan. Denk bijvoorbeeld aan officiële cijfers (volkstelling, administratieve databank), enquêtes, slachtofferenquêtes, klachten of rapporten, discriminatietests, diversiteitsmonitoring of kwalitatief onderzoek.

Waarom zijn die equality data belangrijk?

Als je discriminatie en ongelijkheid wil bestrijden, zijn equality data nodig om een preciezer beeld van de werkelijkheid te krijgen. Met correcte en volledige data kan je problemen identificeren en oplossen aan de hand van een beleid dat gebaseerd is op feiten en niet op intuïtie.

Over welke gegevens over discriminatie en ongelijkheid gaat het?

In de eerste fase (2020-2021) werd de data hub equality data ontwikkeld die alle databronnen in België verzamelt over deze 3 groepen van discriminatiecriteria:

  • zogenaamde ‘raciale’ criteria: zogenaamd ‘ras’, huidskleur, nationaliteit, afkomst en nationale of etnische origine
  • geloofsovertuiging en levensbeschouwing
  • seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken

Het eindrapport rond ‘Improving equality data collection in Belgium (IEDCB)’ vat deze eerste fase van het project samen. Het bevat onder meer de lacunes in de databronnen en aanbevelingen.

De tweede fase van het IEDCB-project startte begin 2023. Doel? De datahub uitbreiden met de criteria handicap, fysieke kenmerken en gezondheidstoestand. Momenteel is het onderzoeksteam bezig met een inventarisatie en informatieverzameling via:

  • vergaderingen met klankbordgroepen 
  • enquêtes
  • interviews van experten

Tegen midden 2024 zal de datahub de databronnen voor deze criteria bevatten. In deze fase zullen ook de bronnen voor discriminatiecriteria uit de eerste fase geactualiseerd worden.

Begin 2023 startte Unia ook een onderzoek naar zelfdefiniëring van origine in België. 

Wie zijn de partners in het project ‘Improving equality data collection in Belgium (IEDCB)’?

Beide fasen werden in partnerschap uitgevoerd door de dienst Gelijke Kansen (FOD Justitie) en Unia. De eerste fase werd gecofinancierd door het REC-programma (Rights, Equality and Citizenship) van de Europese Commissie. De tweede fase is gefinancierd door de dienst Gelijke Kansen (FOD Justitie).