Aangepast programma in een muziekacademie

12 november 2019
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap

Een muziekacademie bepaalt dat studenten die zangles volgen, zich ook moeten inschrijven om een muziekinstrument te leren. Voor een studente gaat dat niet. Ze heeft een ziekte waardoor ze continu moet bewegen, en ze kan dus geen instrument bespelen. De muziekacademie stemt daarom in met een aanpassing van haar programma.

Een vrouw wil zanglessen volgen in een muziekacademie. Maar haar inschrijving wordt geweigerd. Ze moet zich voor minstens twee lestijden inschrijven, maar omwille van haar handicap kan ze maar één les volgen.

De vrouw heeft een zeldzame chronische ziekte die acute pijn veroorzaakt als ze niet in beweging is. Ze kan daardoor niet langer dan een half uur stilzitten. Zingen is voor haar een aangepaste activiteit die haar veel goed doet, omdat ze daarbij kan bewegen. Maar het leren bespelen van een muziekinstrument gaat niet met haar ziekte.

Unia nam daarom contact op met de organiserende instantie. We vroegen om een aangepast lesprogramma op te stellen dat rekening houdt met de handicap van de vrouw. Nadat de instantie de situatie analyseerde, gaf ze de opdracht aan de muziekacademie om de vrouw enkel voor de zanglessen in te schrijven.

Wil je meer weten?