Medewerker met MS krijgt toch eigen bureau

4 april 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden

Horen dat je MS hebt en toch geen eigen bureau en computer krijgen van je baas? Het overkwam één van onze melders die voor een stad werkt. Unia zat met iedereen rond de tafel.

Een medewerker met MS vroeg enkele redelijke aanpassingen aan zijn werknemer om het werk beter te kunnen uitoefenen: 

  • deeltijds werken
  • een vaste computer
  • een vaste en toegankelijke werkplek 

De werkgever aanvaardde het deeltijds werken, maar weigerde de twee andere vragen. Alle andere collega's werken namelijk allemaal met een laptop in een open office, waar niemand een vaste werkplek heeft. De werkgever wilde daarom geen uitzondering maken voor de werknemer met MS. 

Unia kwam tussenbeide: samen met de arbeidsgeneesheer hadden we een overleg met de werkgever. Die besliste na het overleg om toch een uitzondering te maken voor de werknemer, en om dus rekening te houden met de gevolgen van MS. De melder kreeg alsnog een vaste computer en werkplek in de organisatie. Daarnaast lag er ook een akkoord op tafel over de nieuwe jobinhoud en mocht de melder deeltijds aan de slag. 

Meer weten?