Bedrijf kiest ‘jonger profiel met doorgroeimogelijkheden’

8 december 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd

Een tegelbedrijf schrijft een vacature uit voor een coördinator voor de aankoopdienst. Een 53-jarige sollicitante stelt zich kandidaat en wordt uitgenodigd op sollicitatiegesprek. Na het gesprek ontvangt ze teleurstellend nieuws: het bedrijf heeft de voorkeur gegeven aan een jonger profiel met doorgroeimogelijkheden. 

De vrouw voelt zich gediscrimineerd op basis van haar leeftijd, en roept de hulp in van Unia. Unia oordeelt inderdaad dat de vrouw gediscrimineerd werd omwille van haar leeftijd.

Het bedrijf erkent de fout en zit samen met de kandidate. Tijdens het gesprek biedt het bedrijf haar excuses aan en geeft ze extra duiding over het verloop van de feiten. Om ervoor te zorgen dat deze situatie in de toekomst niet meer voorkomt, volgt de betrokken HR-medewerker bovendien de online opleiding van Unia rond diversiteit op de werkvloer: eDiv

Meer weten?