Café weigert klanten met hoofddeksel

8 mei 2019
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing

Klanten met een hoofddeksel mogen in het weekend niet binnen: zo beslist een café. Dit algemeen hoofdekselverbod hangt uit aan de ingang van de zaak en is ook opgenomen in het huishoudelijk reglement. Unia dringt aan om het verbod te schrappen, nadat een vrouw met een hoofddoek aan de deur geweigerd wordt.

Wanneer een vrouw met een islamitische hoofddoek het café wil binnengaan, wordt ze geweigerd: de uitbater verwijst daarbij naar het algemeen hoofddekselverbod in het café. Unia neemt contact op met de uitbater. Hij geeft ons de volgende redenen voor het verbod: veiligheid, identificatie & herkenbaarheid en negatieve reacties van andere klanten.

Geen geldige redenen voor verbod

Door het hoofddekselverbod discrimineert de uitbater echter klanten die een hoofddeksel dragen om religieuze of gezondheidsredenen. Zo’n onderscheid mag alleen als de uitbater kan aantonen dat dit onderscheid passend en noodzakelijk is, en een legitiem doel nastreeft. Dat was in dit geval niet zo: Unia informeert de uitbater dan ook dat het verbod in strijd is met de Antidiscriminatiewet.

Uitbater weigert, tot Unia een procedure opstart

Unia stelt voor dat het café het algemeen verbod aanpast en een uitzondering voorziet voor hoofddeksels die om religieuze of medische redenen worden gedragen. Dat weigert de uitbater.

Unia neemt daarom verdere stappen: we krijgen een mandaat van de raad van bestuur om een juridische procedure op te starten tegen de uitbater wegens discriminatie op grond van geloof en levensbeschouwing.

De uitbater draait vervolgens bij: hij erkent dat het huishoudelijk reglement van het café en de toepassing ervan een inbreuk betekenen op de Antidiscriminatiewet. Het komt tot een akkoordvonnis. De uitbater past zijn huishoudelijk reglement aan en voorziet een uitzondering voor hoofddeksels die gedragen worden om medische en religieuze redenen. Hij bevestigt ook dat het café niet langer de toegang zal weigeren aan klanten omdat zij een religieus hoofddeksel dragen.   

Meer weten?