Dienst Burgerzaken weigert pasfoto met hoofddoek

14 februari 2017
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing

Een vrouw die met haar hoofddoek afgebeeld wou staan op haar identiteitskaart nam contact op met Unia. De Dienst Bugerzaken weigerde haar foto met hoofddoek te aanvaarden. Hiervoor zou ze eerst een attest moeten laten ondertekenen door een imam. De mevrouw ging er daarom noodgedwongen mee akkoord om een foto zonder hoofddoek in te dienen voor haar identiteitskaart.

Na de melding van de vrouw informeerde Unia het gemeentebestuur dat het vragen om een dergelijk attest tegenstrijdig is met het advies van de FOD Binnenlandse Zaken. Na overleg met Unia besloot de gemeente om haar regels aan te passen en deze te versoepelen bij religieuze of medische redenen. De mevrouw die de melding indiende mag kosteloos een nieuwe identiteitskaart laten maken waarop ze afgebeeld staat mét hoofddoek.