Discriminatie op grond van afkomst bij een sollicitatie

23 december 2013
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Racisme

Bij een sollicitatie had een werkgever een kandidate niet geselecteerd vanwege haar niet-Europese nationaliteit. Nadat het Centrum tussenbeide was gekomen, erkende de werkgever zijn vergissing en nodigde hij de kandidate uit voor een nieuw sollicitatiegesprek, dat alsnog uitmondde in een negatieve beslissing.

Een werkgever heeft het recht om de beste kandidaat voor een bepaalde job te selecteren, maar volgens de wet kan het discriminerend zijn om een Europese nationaliteit als voorwaarde te stellen. Dat geldt ook als de werkgever niet de intentie heeft om te discrimineren.

Omdat de partijen in dit dossier openstonden voor dialoog, streefde het Centrum een verzoening na. De partijen kwamen het volgende overeen: een schadevergoeding van 1.500 euro in de vorm van schoolmateriaal; en een vorming van het personeel van de werkgever over de regels rond de toegang tot de arbeidsmarkt en over het verbod op discriminatie.