Discriminatie op grond van afkomst in een vastgoedzoekertje

26 september 2013
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Racisme

Het Centrum ontving een melding over een onlinezoekertje waarin een appartement te huur werd aangeboden. In het zoekertje werd expliciet vermeld dat de eigenaar de voorkeur gaf aan kandidaat-huurders met de Belgische nationaliteit, en ook dat hij geen alleenstaande ouders als huurder wilde.

Het Centrum nam contact op met de huidige huurder van het appartement, die het zoekertje had geplaatst. Uit dat gesprek bleek dat de eigenaar van het appartement de huurder via e-mail had aangespoord om nieuwe kandidaat-huurders te zoeken, op voorwaarde dat het 'geen kleurlingen' waren.

Daarop nodigde het Centrum de eigenaar uit voor een gesprek. We wezen hem daarbij op de antiracismewetgeving: die verbiedt 'opdracht geven tot discriminatie op basis van nationaliteit of huidskleur'. 

De eigenaar erkende zijn fout, bood zijn excuses aan, en stemde in om mee te stappen in een remediërend traject. Hij stelde uiteindelijk zelf voor om zich enerzijds te engageren als vrijwilliger in een organisatie die diversiteit centraal stelt, en anderzijds om een vorming rond discriminatie en stereotiepen te volgen.

De eigenaar is zijn engagementen nagekomen, en uit de verslagen en de feedback die het Centrum heeft ontvangen, bleek dat hij zich altijd open en constructief heeft opgesteld. In een afrondend gesprek met het Centrum zei hij: 'Ik kijk nu anders naar deze zaken.'