Groepsverzekering arbeidsongeschiktheid toegekend na een nieuw medisch onderzoek

25 maart 2020
Discriminatiegrond: Andere gronden

Een werkgever geeft aan al zijn medewerkers een groepsverzekering Arbeidsongeschiktheid.
Een van de medewerkers contacteert Unia omdat de verzekeraar, de dekking beperkt omwille van diens slechte gezondheidstoestand in het verleden.

Een werkgever geeft aan al zijn medewerkers een groepsverzekering Arbeidsongeschiktheid. Een van de medewerkers contacteert Unia omdat de verzekeraar de dekking beperkt omwille van diens slechte gezondheidstoestand in het verleden. De geneesheer erkende dat zijn gezondheidstoestand terug genormaliseerd was, en  er aldus geen verhoogd risico was op een terugval in vergelijking met iemand zonder een medische voorgeschiedenis. De studies die de verzekeraar aanhaalde waren oud, te algemeen en de referentiegroep was te klein. Na de tussenkomst van Unia stemde de verzekeraar ermee in om de medewerker opnieuw te onderzoeken. Dat onderzoek stemde overeen met dat van de geneesheer en zo werd de verzekering onder  normale voordwaarden aangenomen.

Meer weten?

Lees meer over discriminatie bij verzekeringen. 
Heb je zelf een gelijkaardige situatie meegemaakt? Meld het bij Unia.