Volledige groepsverzekering na nieuw medisch onderzoek

25 maart 2020

Een bedrijf sluit een collectieve verzekering arbeidsongeschiktheid af voor al zijn werknemers. Een werknemer van het bedrijf meldt bij Unia dat er voor hem maar een beperkte dekking zou zijn omwille van een medische aandoening in het verleden.

Een bedrijf gaat een collectieve verzekering arbeidsongeschiktheid aan voor zijn werknemers. Een werknemer van het bedrijf meldt bij Unia dat er voor hem maar een beperkte dekking zou zijn omwille van een medische aandoening in het verleden.

De behandelende arts gaf aan dat er een volledige recuperatie was van de melder en dat er geen hoger risico was op recidive dan bij iemand zonder voorgeschiedenis. De studies die de verzekeringsmaatschappij aanhaalde waren gedateerd, te algemeen en de referentiegroep was te klein.

Na tussenkomst van Unia stemde de verzekeringsmaatschappij ermee in om de melder opnieuw aan een onderzoek te onderwerpen. Naar aanleiding van dit resultaat werd zijn dossier terug aan normale voorwaarden aanvaard

Meer informatie?

Meer weten over discriminaties in de verzekeringssector

Maakte je iets gelijkaardigs mee? Meld het bij Unia!