Verzekeraar gaat duurzaam engagement aan met Unia

4 januari 2018
Discriminatiegrond: LeeftijdAndere gronden

De FOD Economie en het FSMA (Autoriteit voor financiële diensten en markten) riepen het advies in van Unia rond een nieuw soort verzekering van een verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij koppelt namelijk zowel een leeftijds- als gezondheidsvoorwaarde aan de verzekering. 

Wie borstkanker of kanker aan een vrouwelijk geslachtsorgaan heeft, krijgt met dit nieuwe type verzekering een forfaitair bedrag uitgekeerd. Maar om de verzekering aan te gaan, moet je wel vóór de leeftijd van 50 jaar hebben ingetekend en mag je ook nog nooit eerder kanker hebben gehad. De voorwaarden om in te tekenen op deze verzekering, raken daarom aan twee door de antidiscriminatiewet beschermde criteria: leeftijd en gezondheidstoestand.

Unia vroeg informatie op bij de verzekeringsmaatschappij en ging ermee in overleg. Daarbij bekeken we of de weigeringsgronden (op basis van leeftijd of gezondheidstoestand) in proportie zijn tot het risico voor de verzekeraar. Ons antwoord is genuanceerd. Op basis van de statistische data en wetenschappelijke literatuur kunnen we vandaag namelijk onvoldoende inschatten of deze weigeringsgronden disproportioneel zijn: we zullen dit dus pas kunnen inschatten na verloop van tijd.

Daarom vraagt Unia aan de verzekeraar om de ontwikkelingen op te volgen – via periodieke evaluatie en blijvende uitwisseling. De nieuwe verzekering zit nu nog in de opstartfase. De verzekeraar benadrukte zelf dat dit een leerproces is. Op basis van de opmerkingen van zowel de gebruikers rechtstreeks als de middenveldorganisaties, is hij bereid tot zelfreflectie en eventuele bijsturing.

Bij Unia vonden we een jaarlijkse evaluatie van deze verzekering aangewezen. Unia wil daarom graag de constructieve samenwerking met de verzekeraar voortzetten in een sfeer van transparantie en open dialoog. 

Meer weten?