Kandidate met buitenlands klinkende naam geweigerd

8 februari 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Racisme

Wanneer een kandidate van buitenlandse origine solliciteert voor een vacature als leerkracht, krijgt ze te horen dat de sollicitatiegesprekken al vastgelegd zijn. Omdat ze vermoedt dat ze gediscrimineerd wordt omwille van haar buitenlandse naam, verstuurt ze daarna een sollicitatiebrief met een ‘Belgisch’ klinkende naam. Nu wordt ze wel uitgenodigd voor een gesprek. 

De kandidate meent dat ze door de school direct gediscrimineerd werd omwille van haar herkomst. Eerst en vooral vroeg Unia uitleg aan de school en aan de persoon die verantwoordelijk is voor de werving. Op basis van de gekregen informatie, kwam Unia we tot het besluit dat er inderdaad sprake was van directe discriminatie op basis van de nationale afstamming van de kandidate.

Omwille van de incoherent en/of niet relevant uitleg van de school, stapte de kandidate naar de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel. Unia kwam vrijwillig tussenbeide. De arbeidsrechtbank startte daarop een verzoeningsinitiatief op.

De verzoening was succesvol. De school erkende dat de wervingsprocedure lacunes vertoonde voor de diversiteit van de kandidaten, en stemde in met een begeleiding door Unia om deze procedure in de toekomst te verbeteren.

Lees hier de volledige onderhandelde oplossing.