La Gare 27: samen werken aan een oplossing

28 augustus 2015
Discriminatiegrond: Racisme

De voorbije dagen ontstond verontwaardiging over een geval van discriminatie in de Antwerpse club La Gare 27. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum had hierover gisteren een constructief gesprek met de uitbaters van de club. Daaruit bleek dat de uitbaters niet de bedoeling hadden om te discrimineren, maar dat ze handelden met het oog op de sfeer en veiligheid binnen hun club. Het Centrum maakte duidelijk dat het, ook zonder de intentie om te discrimineren, wel degelijk om een onwettige, discriminerende maatregel ging. De uitbaters erkenden dit.

Uit het overleg werd duidelijk dat de uitbaters dan ook de gevolgen van hun acties willen dragen. “Diversiteit is voor ons een belangrijk thema maar het is niet altijd makkelijk om hiermee om te gaan. Wij willen ons engageren om samen met het Centrum werk te maken van een niet-discriminerend deurbeleid” zegt uitbater Vincent Ekwunor. 

“In de komende weken zal het Centrum in verder overleg met de uitbaters en enkele relevante partners proberen om een constructief vervolg uit te werken,” zegt Patrick Charlier, dienstdoend directeur van het Centrum. “De veiligheid en sfeer binnen La Gare 27 moeten worden gegarandeerd, maar dit dient dan wel te gebeuren binnen de grenzen van de antidiscriminatie- en antiracismewet.”

Meer info

Lees het opiniestuk van Patrick Charlier: 'Feesten zonder te discrimineren'.