Leeftijdsdiscriminatie in verzekering

22 mei 2012
Discriminatiegrond: Leeftijd

Een clausule in een levensverzekeringscontract luidde als volgt: “De dekking blijft gelden als het overlijden plaatsvindt binnen een termijn van 12 maanden die ingaat op de dag van het ongeval en als de begunstigden het bewijs leveren dat het overlijden rechtstreeks in verband staat met het ongeval. Deze termijn wordt teruggebracht tot 30 dagen voor verzekerden die op de dag van ongeval 75 jaar of ouder zijn.” Een persoon kon geen aanspraak maken op de verzekering omdat haar moeder overleden was op 77-jarige leeftijd, meer dan 30 dagen na een auto-ongeval, hoewel er een oorzakelijk verband was tussen het ongeval en het overlijden.

Na tussenkomst van het Centrum besliste de verzekeraar om als commercieel gebaar het contractueel vastgelegde bedrag aan de persoon uit te keren. Hij erkende ook dat de statistieken die aan de basis lagen van deze clausule, niet of nauwelijks relevant waren. Hij paste de clausule in alle contracten aan en liet het leeftijdsgebonden onderscheid voortaan varen