Ontslag vanwege politieke overtuiging

11 februari 2013

Een jobstudent werkte als ledenwerver en vervolgens als stagiair bij een milieuorganisatie. Vanwege zijn prestaties en zijn engagement werd hij nadien aangeworven als werknemer met een vervangingscontract. Maar de ngo verbrak het contract tijdens de proeftijd nadat zij via collega’s had vernomen dat de werknemer in het verleden mandataris was geweest bij Vlaams Belang en een publieke functie had bekleed bij de Vlaams-nationalistische studentenvereniging NSV.

De ngo ging ervan uit dat zij, net zoals vakbonden of politieke organisaties, kandidaten of werknemers kunnen weigeren als blijkt dat hun politieke overtuiging haaks staat op de syndicale of politieke doelstellingen.

Het Centrum en de betrokkene zagen niet in op welke manier diens politieke overtuiging afbreuk zou kunnen doen aan de doelstellingen van de milieuorganisatie. In deze context leek de politieke overtuiging geen legitiem criterium. In elk geval was een ontslag een maatregel die buiten verhouding stond.

Het Centrum stond de ontslagen werknemer bij tijdens diverse gesprekken met de directie van de ngo en hun advocaat. Uiteindelijk bereikten de partijen een akkoord: de ngo erkende dat er sprake was van verboden discriminatie op basis van politieke overtuiging, betaalde een schadevergoeding uit, en stelde een aanbevelingsbrief op waarin ze een objectieve beoordeling maakte van de professionele kwaliteiten van hun medewerker.

Zowel de ngo als de betrokken werknemer gaven aan tevreden te zijn met dat minnelijke akkoord.