Racistische pesterijen in Diegem

13 november 2013
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Racisme

Een Marokkaanse vrouw uit Diegem werd, samen met haar gezin en alle andere inwoners van vreemde origine uit haar straat, al vier jaar gepest door haar Vlaamse buren, een koppel. Het Vlaamse koppel deed racistische uitspraken in het openbaar, riep de politie op zonder gegronde reden, verbood de buren van vreemde origine om het voetpad te bewandelen en om hun wagen voor hun huis te parkeren.

De vrouw en het Vlaamse koppel huurden een rijwoning van een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM). De vrouw had sinds het begin van de pesterijen haar beklag gedaan bij de SHM en de buurtagent; zij en andere slachtoffers hadden ook meerdere petities ondertekend. Toch kwam er geen reactie van de SHM of de buurtagent. Het enige advies dat ze kregen was dat ze geen aandacht moesten schenken aan de pesterijen.

Nadat de vrouw de situatie gemeld had aan het Centrum, nam het contact op met de SHM.

De SHM reageerde door de beklaagden te verwittigen en te vragen om te stoppen met hun pesterijen. De buurtagent zou de zaak opvolgen. Sindsdien is er een einde gekomen aan de pesterijen.