Racistisch pestgedrag in een flat stopt uiteindelijk

25 juli 2016
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: RacismeHandicap

De conciërge van een flatgebouw in Sint-Joris-Winge maakt sommige huurders het leven zuur door een poster in de hal te hangen waarop staat 'te huur behalve voor allochtonen, gehandicapten en leefloners.' 

Omdat het sociaal verhuurkantoor geen uitweg bood, klopte een bewoner bij unia regio Leuven aan.

Naar eigen zeggen, wist de syndicus van niets, maar er zouden de nodige stappen worden gezet om de poster te verwijderen. Na drie weken, de paasvakantie zat er tussen, hangt de poster er nog steeds. 

De syndicus zegt verhinderd te zijn om familiale redenen om daarna de praktische kaart te trekken: de poster verwijderen als hij overschilderd is, resulteert in lelijke muur.

We zetten de syndicus onder druk, die er uiteindelijk wel werk van maakt.