Redelijke aanpassingen bij een aanwervingsprocedure

8 februari 2013
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap

Een slechtziende dame nam deel aan een aanwervingsprocedure voor receptioniste bij een OCMW. Het OCMW weigerde om redelijke aanpassingen te voorzien voor het schriftelijk examen; het vreesde dat aanpassingen aan het examenformulier (met name de uitvergroting ervan) de anonimiteit van het examen in het gedrang zou brengen.

Het Centrum is tussengekomen met de boodschap dat het discriminerend zou zijn om de dame uit te sluiten voor het examen. Het voegde eraan toe dat er vermoedelijk een creatieve oplossing gevonden kon worden waarbij én de anonimiteit bewaard bleef én de gevraagde redelijke aanpassingen voorzien waren.