Redelijke aanpassingen om een inclusief schooltraject verder te zetten

21 december 2016
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap

Een jongen van vier met het syndroom van Down heeft het moeilijk om voor langere tijd geconcentreerd te blijven en heeft soms de drang om de klas te verlaten. De school stelt redelijke aanpassingen voor. 

Redelijke aanpassingen om een inclusief schooltraject verder te zetten

Een jongen van vier met het syndroom van Down begon aan een inclusief traject in de kleuterklas, dankzij een samenwerking tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs.

De jongen heeft het onder meer moeilijk om voor langere tijd geconcentreerd te blijven op een activiteit. Ook heeft hij soms de drang om de klas te verlaten. Na een incident waarbij de jongen uit de school weggelopen was, wenst de directie om het inclusief traject stop te zetten. De ouders zijn bezorgd om de veiligheid van hun kind. In overleg met de schooldirectie, de raad van bestuur en de school voor buitengewoon onderwijs wordt bekeken op welke manier het inclusief traject toch kan worden verdergezet. De school stelt redelijke aanpassingen voor die de veiligheid van alle kinderen versterkt.