Redelijke aanpassingen op de werkvloer

10 maart 2016
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap

Een dove man solliciteerde via een uitzendkantoor voor de job van inpakker. Na overleg met het bedrijf liet het uitzendkantoor weten dat hij niet aan de selectieproeven kon deelnemen: de werkpost zou ongeschikt zijn voor een dove persoon.

De machines op de werkvloer zijn uitgerust met alarmsystemen die geluidssignalen geven, klonk het. Een dove werknemer zou bij gevaar het alarm niet kunnen opmerken.

Unia nam contact op met het uitzendkantoor en het bedrijf. We wezen hen erop dat werkgevers redelijke aanpassingen moeten voorzien, zodat een dove werknemer een functie veilig kan uitoefenen. Bijvoorbeeld via systemen met lichtsignalen of trilsignalen om te wijzen op gevaar.

Het uitzendkantoor herzag zijn standpunt. De dove kandidaat werd uitgenodigd om de selectieproeven af te leggen in aanwezigheid van een tolk Vlaamse Gebarentaal. Het kantoor engageerde zich ook om de onlineopleiding van Unia over de antidiscriminatiewetgeving – eDiv – te volgen.