Tolk voor een dove persoon tijdens een oproep bij de politie

5 januari 2011
Actiedomein: Politie en justitie
Discriminatiegrond: Handicap

Een dove persoon werd voor een verhoor opgeroepen door de Brusselse politie en moest de kosten van een tolk gebarentaal zelf betalen. Naderhand heeft de politiecommissaris de kosten laten terugbetalen. 

Tolk voor een dove persoon tijdens een oproep bij de politie

Iedere persoon die opgeroepen wordt voor een verhoor, moet inderdaad over de mogelijkheid beschikken om zich in zijn eigen taal uit te drukken op kosten van de overheid (ofwel van de politiedienst, ofwel van het parket als gerechtskosten). De politiediensten beschikken hiervoor over een lijst van beëdigde tolken (ook voor gebarentaal).