Diversiteit In Actie

Hoe ga je als leerkracht om met diversiteit? Diversiteit In Actie bundelt oefeningen, achtergrondinformatie, materialen en praktijkvoorbeelden.

  Diversiteit In Actie wil lerarenopleiders en leraren (in opleiding) op een interactieve manier professionaliseren en inspireren om actief aan de slag te gaan met diversiteit.

  De website geeft onder andere tips rond communicatie met ouders, taaldiversiteit, omgaan met functiebeperkingen, sociaal-cultureel bewustzijn, enz.

  Leerkrachten vinden er materiaal om meteen aan de slag mee te gaan in de klas, op school of in de lerarenopleiding. Of ze kunnen zich verder professionaliseren in een thema aan de hand van theorie, illustrerende praktijkvoorbeelden, getuigenissen van leraren, filmmateriaal en oefeningen.  

  Type

  Website

  Doelgroep

  Alle leeftijden

  Organisatie

  Diversiteit In Actie werd ontwikkeld door de Specifieke Lerarenopleiding van de Universiteit Gent, het Steunpunt Diversiteit en Leren van de Universiteit Gent, het Departement Lerarenopleiding van de Hogeschool Gent en de Specifieke Lerarenopleiding van het PCVO Het Perspectief. Het project kreeg steun van het Innovatiefonds van het Departement voor Onderwijs en Vorming.