Diensthoofd Beleid en Samenleving (m/v/x)

Referentie: 2018 37 BEPOL
Organisatie: Unia
Tijdsregeling: Voltijds (38u)
Solliciteer vóór: 2 januari 2019

Ons personeelsbeleid berust op diversiteit en gelijke kansen.

We selecteren de kandidaten in functie van hun kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, overtuigingen, handicap, nationaliteit enz.

Context van de functie

De dienst Beleid en Samenleving bestaat uit een team van 12 mensen. Ze bevorderen de diversiteit in de verschillende domeinen van het economische, sociale en politieke leven (werkgelegenheid, huisvesting, onderwijs …).

Om de diversiteit te bevorderen maken ze van elke mogelijke gelegenheid gebruik om de economische, sociale en politieke actoren en hun praktijken te beïnvloeden.

De dienst Beleid en Samenleving volgt het gelijkekansenbeleid van de overheden op de voet, zowel op federaal niveau als op het niveau van de gewesten en gemeenschappen. Daarom en gezien het interfederale karakter van Unia bevinden de functies met betrekking tot de specifieke follow-up van een entiteit zich op dienstniveau.

De dienst verwezenlijkt deze doelstelling door transversaal te werken, niet alleen met de verschillende diensten van Unia, maar ook met de externe partners:

 • door het opstellen van meningen en aanbevelingen te stimuleren;
 • door advocacy-strategieën te ontwikkelen en te voeren;
 • door de coördinatie van netwerken op zich te nemen;
 • door onderzoeken in te leiden en/of nuttige gegevens te verzamelen (sociaal-economische monitoring, diversiteitsbarometers …);
 • door de ontwikkeling van en/of deelname aan acties voor de bewustmaking en voorlichting van de betrokken actoren, en hen zelfs een begeleiding bij het proces voor te stellen voor het omgaan met diversiteit;

Inhoud van je functie

 • De coördinatie verzorgen van de dienst Beleid en Samenleving, met inbegrip van de planning van de activiteiten en de taken in het team, de begeleiding en supervisie van medewerkers/sters. Je vertegenwoordigt de dienst en zijn opdrachten zowel intern als extern.
 • Je draagt bij aan het algemene beleid van Unia door je actieve deelname binnen de directiestaf.

Je plaats binnen de organisatie

Je werkt onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de directie. Als diensthoofd neem je actief deel aan de directiefstaf (zie onder).

Je belangrijkste taken

1. Je coördineert en organiseert de dienst

 • Je bepaalt de specifieke strategische richtsnoeren voor de dienst in het kader van het strategische plan van Unia.
 • Je plant het werk en de projecten in het kader van het jaarlijks operationeel plan.
 • Je organiseert het overleg van de dienst.
 • Je zorgt voor een kwaliteitsvolle communicatie en samenwerking tussen de dienst en de andere diensten van Unia.
 •  Indien nodig stel je samenwerkingsovereenkomsten met andere diensten van Unia op.
 • Je zorgt ervoor dat de beslissingen van de directie en directiestaf worden uitgevoerd.

2.  Je ondersteunt, motiveert en begeleidt de medewerkers/sters

 • Je stelt de missiekaarten van de teamleden op en doet hun evaluatie.
 • Je begeleidt en ondersteunt de teamleden in hun dagelijks werk (met name in het geval van complexe of delicate opdrachten en projecten) en je stimuleert hen in hun professionele ontwikkeling.
 • Je bevordert de interne communicatie en een constructieve samenwerking van het team.
 • Je draagt bij aan een veilige, open en positieve werkomgeving.
 • Je treedt op als gesprekspartner voor vragen over het personeel (vakantie, afwezigheden, dienstregelingen …).

3.  Je zorgt ervoor dat er wordt nagedacht over structurele discriminatie

 • Je zorgt ervoor dat de medewerkers/sters een deskundigheid ontwikkelen, onderzoeken uitvoeren en/of aan belangenbehartiging doen om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van structurele discriminatie.
 • Je zorgt ervoor dat het team opleidingen volgt in thema's die worden bepaald in functie van de nagestreefde uitdagingen.
 • Je zorgt ervoor dat er tijdens de dienstsvergaderingen specifiek tijd wordt besteed aan het nadenken over discriminatie.
 • Je bevordert de versteviging en de ontwikkeling van betrekkingen tussen de medewerkers/sters van je dienst en de actoren op het terrein (verenigingen, sociale en academische partners, diverse organisaties) en de betrokken overheidsdiensten.

4. Je verzekert de begeleiding en follow-up van adviezen en aanbevelingen

Je zorgt ervoor dat de dienst:

 • de actualiteit en de sociaal-politieke uitdagingen met betrekking tot de verschillende overheidsniveaus op de voet volgt;
 • het opstellen, de follow-up en de impact van aanbevelingen optimaliseert;
 • op de vragen van de directie of andere diensten antwoordt;
 • de nodige begeleiding van andere diensten verzorgt wanneer die adviezen en aanbevelingen opstellen;
 • de directie ondersteunt door de expertise en informatie te leveren die ze nodig hebben om hun opdrachten te vervullen en hun engagementen na te komen;
 • proactief is zodat de adviezen en aanbevelingen passen binnen een coherente aanpak en een gepaste, opportune en kwaliteitsvolle strategie.

5.  Je zorgt voor de goede werking van de cel 'Meten is weten' in de dienst, die :

6. Je vertegenwoordigt Unia, je dienst en de directie bij onze stakerholders 

 • In samenspraak met de directie ben je lid van en/of waarnemer in verschillende commissies, comités of andere instanties voor advies of begeleiding.
 • Je vertegenwoordigt Unia in projecten of acties die in samenwerking met andere actoren worden uitgevoerd.
 • Je vertegenwoordigt Unia in de contacten, onderhandelingen, advocacy bij stakerholders en in het bijzonder bij ministeriële kabinetten, overheidsdiensten en parlementen.

7. Je bent lid van de directiestaf

 • Je draagt bij aan het nadenken over en het opstellen en uitvoeren van het strategische plan en de operationele plannen van Unia.
 • Je stelt vragen aan de staf en stelt hen projecten en acties voor die verder gaan dan je dienst en/of die een impact kunnen hebben op de hele organisatie.

Je profiel

Diploma

Master - bij voorkeur in politieke wetenschappen, recht, sociale of menswetenschappen - of gelijkwaardige ervaring

Ervaring 

Minimaal gewenste ervaring:

 • Teammanagement: minimum 5 jaar
 • Ervaring met betrekking tot de thema's diversiteit, gelijke kansen en de strijd tegen discriminatie: minimum 1 jaar 
 • Opstelling van meningen en aanbevelingen: minimum 1 jaar 
 • Projectbeheer: minimum 1 jaar
 • Ervaring in advocacy: minimum 1 jaar

Kennis

 • Je beschikt over een uitstekende kennis van het Belgische politieke en institutionele landschap, zowel op federaal als gewestelijk en communautair niveau, van de specifieke uitdagingen van elk van deze niveaus, evenals van de vastgestelde beleidsoriëntaties.
 • Je werkt vlot met de gangbare Office/Microsoft-software. 

Je talenkennis:

 • Nederlands (perfect)
 • Frans (goede actieve en passieve kennis)
 • Passieve kennis van het Engels (begrijpen van professionele teksten)
 • De kennis van het Duits en/of gebarentaal is een pluspunt.

Competenties

 • Je staat achter de missie en visie van Unia en weet deze te vertalen in een visie voor je dienst.
 • Je bent een people manager: teamgeest, zin voor motivatie en coaching. Je geeft vlot positieve en negatieve feedback en voert nuttige individuele gesprekken met de medewerkers/sters waarvan je het diensthoofd bent.
 • Je hebt een vlot contact met de relevante actoren op politiek, institutioneel en overheidsniveau en je kan een netwerk mobiliseren en onderhouden.
 • Je hebt een vlotte pen en kan je aan je publiek aanpassen.
 • Je praat moeiteloos voor een publiek en je kan werkgroepen bezielen.
 • Je hebt een scherpe zin voor organisatie en planning. 
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband doeltreffend werken. 

Ons aanbod

Een interessante functie in een collegiale omgeving in een organisatie die gelijke kansen verdedigt:

 • Contract voor onbepaalde duur – Voltijds (38 u.)
 • Loon: klasse 8 (barema van Unia). Ter inlichting: bruto maandloon aan 100% (index oktober 2018): 0 jaar anciënniteit = € 3676,87 - 5 jaar anciënniteit = € 4160.04 - 10 jaar anciënniteit = € 4638.16 - 15 jaar anciënniteit = € 5120.90 - 20 jaar anciënniteit = € 5489.22 - 25 jaar anciënniteit (= max.) = € 5712.25 – Alle nuttige ervaring wordt meegerekend in de berekening van de anciënniteit.
 • Pensioenplan
 • Maaltijdbonnen
 • Volledige terugbetaling van de kosten van verplaatsing tussen de woonplaats en het werk (met het openbaar vervoer)
 • 26 vakantiedagen per jaar (onmiddellijk bij de indiensttreding; pro rata bij indiensttreding in de loop van het jaar).

Hoe je kandidatuur indienen?

Je kandidatuur is alleen geldig als je het standaardformulier op deze website gebruikt.

We willen benadrukken dat met geen enkel ander document rekening wordt gehouden bij de selectie. Stuur dus uitsluitend het standaardformulier:

 • Vul het formulier in
 • Stuur het ons ten laatste op 2/01/2019 om 12 uur met vermelding van referentie 2018 37 BEPOL:

o   bij voorkeur via e-mail naar vacature@unia.be;

o   Met de post naar: Unia, Personeelsdienst, ter att. van Sophie Lambert, Koningstraat 138, 1000 Brussel.

Procedure

 • Indiening van de kandidaturen
 • Selectie op basis van de ingediende kandidaturen
 • Schriftelijke test op 10/01/2019
 • Assessement (extern)
 • Gesprek met het selectiecomité op 7/02/2019 of 8/02/2019 (nog te bepalen)
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk

Meer informatie:

Downloads

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe vacatures bij Unia? 

Schrijf je dan hier in.