11 februari 2019 - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve acties

11 februari 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: Federaal

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
11 FEBRUARI 2019 - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve acties, bl. 21169.

'Opnieuw een stap richting gelijke kansen voor iedereen die wil werken in de privésector,' zo reageert Unia tevreden op het KB Positieve Acties dat op 1 maart 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad.

Je kan het volledige koninklijk besluit downloaden op deze pagina.