Wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk ...

28 februari 2014
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: Federaal

... wat de preventie van psychosociale risico’s op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen

Via de tweede link hieronder vindt u de gecoördineerde tekst van de gewijzigde artikelen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.