Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: 7 juli 2016

6 december 2016
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

7 juli 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van artikel 15 van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling, van artikels 24 en 26 van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt en van het artikel 214 van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse huisvestingscode.

Unia, of het Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme wordt in dit Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangewezen als: 

  • instelling die als opdracht heeft de bevordering van de gelijke behandeling (in overeenstemming met artikel 16, § 1 van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling en in overeenstemming met artikel 214 van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode);
  • instelling die in rechte kan optreden (in overeenstemming met artikel 24, § 1 van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt);
  • verzoeningsdienst (in overeenstemming met artikel 26, § 1 van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt)

Dit besluit trad in werking op 5 december 2016, op de dag van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.