BHG, 25 april 2019 - Kaderordonnantie met het oog op een beleid voor de bevordering van diversiteit en de bestrijding van discriminatie bij de Brusselse plaatselijke ambtenarij

25 april 2019
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deze Kaderordonnantie voert de bevordering van diversiteit en de bestrijding van discriminatie in op het niveau van de lokale besturen, inclusief voor werknemers die contractueel zijn tewerk gesteld.