Besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 tot aanwijzing van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme ...

16 mei 2014
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: RegionaalVlaamse Overheid

... als orgaan overeenkomstig artikel 40 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid, bl. 48354.

Downloads