BHG - Ordonnantie betreffende de strijd tegen discriminatie

4 september 2008
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Alle gronden

...en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling

4 SEPTEMBER 2008. — Ordonnantie betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling