4 september 2008 - Ordonnantie betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling

4 september 2008
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op 4 september 2008 heeft het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een ordonnantie aangenomen om een diversiteitsbeleid te bewerkstelligen in het Brusselse ambtenarenapparaat. 

Deze ordonnantie werd aangepast op 8 december 2016 door toevoeging van het criterium ‘syndicale overtuiging’ en een uitbreiding van de bescherming tegen represailles. Sommige bepalingen behoefden een uitvoeringsbesluit. Je kan de ordonnantie downloaden op deze pagina.