Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 95 van 10 oktober 2008

10 oktober 2008
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: Federaal

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 95 van 10 oktober 2008, gesloten in de Nationale Arbeidsraad,betreffende de gelijke behandeling gedurende alle fasen van de arbeidsrelatie (1)

Belgisch Staatsblad 4 februari 2009

Downloads