Discriminatielexicon

Het 'Discriminatielexicon' van Unia licht de verschillende wetgevingen toe die in ons land van toepassing zijn in de strijd tegen discriminatie.

Het lexicon, dat je hiernaast kunt downloaden, is een overzichtelijk en praktisch geheel zonder exhaustief te zijn. Omdat de rechtspraak en rechtsleer in deze materie in volle evolutie zijn, passen we het geregeld aan. Bijvoorbeeld door er recente rechtspraak aan toe te voegen.

Alle rechtspraak in het lexicon kan je in extenso raadplegen in de rubriek 'Rechtspraak'; alle onderhandelde oplossingen die Unia heeft bereikt, kan je raadplegen in de rubriek 'Onderhandelde oplossingen'.

Voor meer informatie over rechtspraak rond geslachtsdiscriminatie verwijzen we je graag door naar het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Downloads