Rechtspraak

Eén van de opdrachten van Unia is het verzamelen en bekend maken van rechterlijke uitpraken die nuttig kunnen zijn om de antiracisme- en antidiscriminatiewetgeving te evalueren.

Databank

Deze databank verzamelt vonnissen en arresten over discriminatie, haatmisdrijven en strafbare haatboodschappen. De teksten zijn systematisch geanonimiseerd en van een samenvatting voorzien. Juristen en andere gebruikers kunnen ermee aan de slag aan de hand van eenvoudige vaste parameters, of kunnen gericht zoeken op woorden of tekstfragmenten.

De databank bevat meer vonnissen en arresten dan alleen die in zaken waarin Unia procespartij was. Omdat we niet systematisch geïnformeerd worden over alle relevante uitspraken, kunnen we vandaag nog geen volledigheid garanderen. Sinds 2013 zijn de parketten en arbeidsauditeurs wel verplicht om, conform de omzendbrief COL 13/2013 van het College van procureurs-generaal, Unia te informeren over hangende zaken over discriminatie en haatmisdrijven, en ons een afschrift te bezorgen van de gevelde vonnissen en arresten.

Zoek Beslissing

Recente rechtspraak

Recente rechtspraak waarbij Unia betrokken was