BHG, 30 juni 2022 - Ordonnantie ter bevordering van de diversiteit in de diensten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

30 juni 2022
Discriminatiegrond: Alle gronden

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ordonnantie van 30 juni 2022.

In het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2022 verscheen de Ordonnantie van 30 juni 2022 ter bevordering van de diversiteit en ter bestrijding van de discriminatie in de instellingen, centra en diensten die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie behoren alsook in de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Downloads