Richtlijn 2000/43/EG - “ras” discriminatie

29 juni 2000
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Racisme
Bevoegdheidsniveau: Europese Unie

Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming
Publikatieblad nr L 180 van 19/07/2000 BLZ. 0022– 0026