Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 38

6 december 1983
Actiedomein: Werk
Bevoegdheidsniveau: Federaal

Collectieve Arbeidsovereenkomst
NR. 38 van 6 december 1983
betreffende de werving en selectie van werknemers

Laatst gewijzigd door:
NR. 38 sexies van 10 oktober 2008

Algemeen verbindend verklaard door het Koninklijk besluit van 11 januari 2009, B.S. 4 februari 2009.

Downloads