Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 ...

19 januari 2014
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: Federaal

...  tot oprichting van een interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme