Wet van 10 mei 2007 tot aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek

10 mei 2007
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: Federaal

Wet van 10 mei 2007 tot aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek aan de wetgeving ter bestrijding van discriminatie en tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden  (BS 30 V 07)

Downloads