Reageren op een kettingmail: standaardantwoord

Geachte,

Ik heb uw e-mail goed ontvangen en denk dat hij een reactie verdient. Het onaangename/stereotyperende/haatdragende karakter ervan heeft me ertoe aangezet om contact op te nemen met Unia.

Of de antiracisme- en antidiscriminatiewetgeving op uw e-mail van toepassing is, kan ik moeilijk beoordelen. Ik wil wel duidelijk maken dat ik de verspreiding van zulke mails afkeur.

De wet verbiedt om aan te zetten tot haat, geweld of discriminatie op basis van onder meer iemands huidskleur, zogenaamd ras, nationaliteit, seksuele oriëntatie of geloof. Ook de Holocaust ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren is strafbaar.

Meer informatie vindt u op www.unia.be, en met name in de rubriek 'Media-analyses', die de analyses van populaire kettingmails verzamelt.